Ma'lumot yuklanmoqda
No’kis qalali’q xali’q bilimlendiriw mekemeleri xi’zmetin metodikaliq ta’miyinlew ha’m sho’lkemlestiriw bo’limine qarasli’ 32-sanli uli’wma bilim beriw mektebinin’ si’zi’w ha’m su’wretlew wo’neri pa’ni mug’allimi U.A.Badirovanin’ «Su’wretlew wo’nerinde animalistikaliq janr» temasi boyinsha is ta’jiriybesi
Сабақ барысында интерактив методларды пайдаланыўдын билим бериў натийжелилигине тасири (Есказиева Гулнар)
Xojeli rayonli’q XBMXMT ha’m ShB ne qarasli’ 64-sanli’ mekteptin’ baslawi’sh klass mug’allimi Erimbetova Ayi’mxanni’n’ “3-klass ana tili boyi’nsha sabaq modullerin tayarlaw” nemasi’ndag’i’ is ta’jiriybesi
Ещанова Зулфиянын  «Класстан тыскары жумысларды интерактив усылларда откериу бойынша»
Bu  metodik ish tajribani  maktabgacha ta’lim muassasalari pedagog xodimlarining tajribasini boyitishga, malaka oshirish kursi tinglovchilariga, bolalarni maktabga tayyorlashda barkamol yetuk inson qilib tarbiyalashga va mashg’ulotlar rejasini tuzishga yordam beradi deb tavsiya qilamiz.  (Xudaybergenova Z)
«Жердиң ҳаўа қабығы - Атмосфера» бөлимин педагогикалық технологиялардан пайдаланып оқытыў усыллары. (Ибрагимова Дилбар)
В данной брошюре  приведены наиболее интересные и эффектиные разработки уроков истории в 6 и 7 классах, подготовленные  учительницей  сш №37 г.Нукуса Жанны Федоровны  Кан. Методические разработки неоднократно апробированы в ходе учебного процесса и по результатам контрольных проверок показали очень высокие результаты .
Baslawi’sh klaslarda ko'rgezbeli qurallardin a'hemiyet (Qozibaeva Jansilu)
«Использование  художественных текстов ля развития русской речи»  (Бердибаевой Миргуль)
71 сонли мактабнинг миллий ғоя ва маънавият асослари уқутувчиси Мадаминова Диларомнинг иш тажирибаси
www.kkrmoi.uz
Barcha huquqlar amaldagi qonunchilikka binoan himoyalangan.