Ma'lumot yuklanmoqda
OQÍW PROCESSINDE INFORMACIYALÍQ KOMMUNIKACIYA TEXNOLOGIYALARÍN QOLLANÍW MODULI BOYÍNSHA OQÍW METODIKALÍQ KOMPLEKS
Амелиятшы психологлар ушын лекция текстлери
«Педагогиканың актуал мәселелери» курсы бойынша  оқыў-методикалық комплекс
«Психологияның актуал мәселелери» курсы бойынша  оқыў-методикалық комплекс
«Мәмлекет ҳәм ҳуқық тийкарлары» пәни бойынша қәнигелик арттырыў курслары ушын лекция топламы
«Экономикалық мәселелер» пәнинен лекциялар топламы (оқыў жобасы бойынша 6 саат)
Бул лекция топламы К.Убайдуллаев атындагы Республикалык педагог кадрларды кайта таярлау хам канигелигин арттырыу институтынын барлык курс тынлаушылары ушын таярланган. Топламда мамлекетимиздин сиясий, социаллык-экономикалык Миллий идея хам руухыйлык агартыушылык жумыслар натийжелигин асырыу хаккындагы  парманлар, бийликлер, карарлар мазмуны. Глобал өзгерислер ҳәм жаслардың  манауий-ағартыўшылық тәрбиясы нәтийжелилигин асырыў зәрүрлиги.
Ушбу ўқув-методик мажмуадан тингловчилар таълим жараёнининг турли усуллари ва шакллари: маъруза, амалий машғулот, семинар, фаол усулларнинг моҳияти, психологик усуллари, касбга йўналтиришнинг ўргатиш имкониятлари ҳамда модул системасида дарсга тайёрланиши хусусида илғор қарашлардан кенг маълумот оладилар.
Ушбу маъруза мантлар мажмуаси К.Убайдуллаев номидаги РПККТМОИ, “Педагогика,психология ва менежмент” кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан тайёрланган
www.kkrmoi.uz
Barcha huquqlar amaldagi qonunchilikka binoan himoyalangan.