Ma'lumot yuklanmoqda
Masofadan o'qitishni hududiy muvofiqlashtirish bo'limi

Аралықтан оқытыўды аймақлық муўапықластырыў бөлими 2019-жылы «Билимлендириў хаққында»ғы Нызам ҳәм «Кадрлар таярлаў миллий дәстури»н әмелге асырыў, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018 жыл 5 сентябрьдеги «Халық билимлендириў системасына басқарыўдың жаңа принциплерин енгизиў ис-илажлары ҳаққында»ғы Пқ-3931-санлы қарары, Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 28-декабрдеги 1026-санлы «Педагог хызметкерлерди қайта таярлаў ҳәм олардың қәнигелигин арттырыўды шөлкемлестириў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарары, Халық билимлендириў министрлигиниң 2018-жыл 29-декабрдеги «Халық билимлендириў хызметкерлерин қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин арттырыў жумысларын еледе жетилистириў ҳаққында» ғы 334-санлы буйрығы ҳәмде бир қатар буйрықларынан келип шығып өз алдына төмендеги ўазыйпаларды белгилеп алды:

  • Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 28-декабрдеги 1026-санлы «Педагог хызметкерлерди қайта таярлаў ҳәм олардың қәнигелигин арттырыўды шөлкемлестириў ис-илажлары ҳаққында»ғы қарарын,  Халық билимлендириў министрлигиниң 2018-жыл 29-декабрдеги «Халық билимлендириў хызметкерлерин қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин арттырыў жумысларын еледе жетилистириў ҳаққында» ғы 334-санлы буйрығы орынлаў ислерин әмелге асырыўда катнасыў;
  • 2019-жылға байланыслы ис-илажларда қатнасыў;
  • Тәлим-тәрбияның әҳмийетли мәселелерине арналған конференция, семинарлар өткизиўди әмелге асырыў ислеринде қатнасыў;
  • Педагоглардың кәнигелигин арттырыў процессинде жаңа информациялық технологиялардан пайдаланыўды раўажландырыў ҳәм Интернет тармағы менен турақлы түрде байланыста болыў;
  • Республика педагогларының қәнигелигин Аралықтан оқытыў системасын әмелиятқа енгизиў ислерин алып барыў.

Аралықтан оқытыўды аймақлық муўапықластырыў бөлими тәрепинен 2019-жылда аралықтан қәнигелигин арттырыў режеси ислеп шығылып, бунда тийкарынан 9 категория бойынша 550 тыңлаўшының қәнигелигин арттырыў нәзерде тутылған:

Қәнигелик шифри

Категориялар

Курслардың басланыў мүддети

жәми тыңлаўшы саны

июнь

сентябрь

октябрь

2019

1

МТ 99

Өзбек тили ҳәм әдебияты

25

25

-

50

2

МТ 110

Баслаўыш класс (өзбек)

-

25

25

150

Баслаўыш класс (қарақалпақ)

50

25

25

3

МТ 111

Химия

25

-

-

25

4

МТ 112

Биология

25

-

25

50

5

МТ 113

География

-

-

25

25

6

МТ 115

Математика

25

25

50

100

7

МТ 117

Информатика

-

25

25

50

8

МТ 100

Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты

25

25

-

50

9

МТ 122

Технология

25

25

-

50

жәми тыңлаўшылар саны

200

175

175

550

 

Масофадан ўқитишни ҳудудий мувофиқлаштириш бўлими ходимлари

 

Отепов Саламат Ақылбекович

Бўлим мудири

Мутахассислиги: Информатика ўқитувчиси

 

 

 

Ешчанов Султан Ендирович

Координатор

Мутахассислиги: Математика-Информатика ўқитувчиси

 

 

Бекпулатов Атаназар Оралбаевич

Муҳандис-дастурчипрограммист

Мутахассислиги: Математика-Информатика ўқитувчиси

 

 

Джалимов Аманқос Есенбаевич

Услубчи

Мутахассислиги: Касбий таълим ва информацион технология

 
www.kkrmoi.uz
Barcha huquqlar amaldagi qonunchilikka binoan himoyalangan.